Πληροφορίες

Το ιστολόγιο αυτό παρέχει πληροφορίες για τις ομιλίες των σεμιναρίων «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Λαογραφίας» που πραγματοποιούνται στο Σπουδαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.  Για να επικοινωνήσετε μαζί μας γράψτε μας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις abak@hist.auth.gr και agelop@hist.auth.gr

Advertisements